Bezpłatna dokumentacja medyczna

Pierwsza kopia dokumentacji medycznej będzie bezpłatna. W specjalnej ustawie dostosowującej regulacje RODO do obowiązujących przepisów ma znaleźć się taki jasny przepis. Wcześniej były sprzeczne interpretacje.

Sejm pracuje nad ustawą zmieniającą 200 regulacji sektorowych. Chodzi o pełne dostosowanie unijnego rozporządzenia RODO do obowiązującego prawa, co oznacza m.in. doprecyzowanie przepisów. Jedna z tych zmian dotyczy zasad uzyskania dokumentacji dotyczącej leczenia w służbie zdrowia.

Przepisy sektorowe związane z wejściem RODO uprawniają pacjentów do pierwszego nieodpłatnego dostępu do dokumentacji medycznej, a dziś muszą za nią płacić. Dotyczy to zarówno publicznej jak i prywatnej służby zdrowia.

– Wynika to stąd, że RODO na każdego kto przetwarza dane osobowe nakłada obowiązek bezpłatnego udostępniania ich pierwszej kopii. Pojawiała się wątpliwość czy uprawnienie do wydania kopii danych wynikające z RODO obejmuje również kopię dokumentacji medycznej. Projektowane przepisy ustawy wdrażającej RODO zmieniając Ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Pacjenta bardzo wyraźnie przesądzają, że każdemu pacjentowi będzie przysługiwało prawo do nieodpłatnego uzyskania dostępu do pierwszej kopii dokumentacji medycznej – tłumaczy Maciej Kawecki, dyrektor departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji.

– Takie prawo będzie szczególnie ważne w przypadkach bardzo obszernej dokumentacji medycznej, a przecież są sytuacje gdy jest to nawet kilkaset stron. Dziś opłata za kopię dokumentacji medycznej wynosi do kilkudziesięciu groszy za jedną stronę, oznacza to więc zawsze jakiś koszt- dodaje. Projektowane przepisy sektorowe przy pierwszej kopii te opłaty znoszą i tym samym znikną rozbieżności interpretacyjne.

– Podczas prac legislacyjnych, jeszcze na etapie rządowym pojawiły się rozbieżne stanowiska różnych organów, inne stanowisko prezentował Rzecznik Praw Pacjenta, a inne Urząd Ochrony Danych Osobowych, więc zdecydowaliśmy się to uregulować i przesądzić jak mają postępować podmioty medyczne – podkreśla Kawecki. Ważne, żeby pamiętać, że dotyczy to tylko pierwszej kopii. Za kolejne trzeba będzie zapłacić.

Przekonuje, że takie przepisy są korzystne zarówno dla obywateli, bo nie będą ponosić opłat, ale także dla sektora medycznego, bo w końcu rozwiewają wątpliwości i precyzują, że kopią danych jest również dokumentacja medyczna. To w konsekwencji oznacza też, że wystarczające będzie przekazania kopii dokumentacji pacjentowi w formie chociażby ksero, bez konieczności przepisywania wszystkich zawartych w niej danych np. do plików Excel.

źródło: https://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/

0 Udostępnień