Niedokrwistość u dzieci

Senne? Zmęczone? Słabo się koncentruje? Jeśli u twojego dziecka są takie objawy, wykonaj mu badanie krwi, bo może to być niedokrwistość. Także bladość skóry, spaczone łaknie­nie, męczliwość mogą być pierwszymi symptomami anemii.

Z powodu niedoborów pokarmowych lub chorób przewle­kłych organizm nie wytwarza wystarczającej liczby krwinek czerwonych, lub samej hemoglobiny, a więc białka przeno­szącego w krwince tlen, dziecko jest gorzej w tlen zaopatrzo­ne i gorzej funkcjonuje.

Wśród dzieci chorują najczęściej niemowlęta — szczegól­nie urodzone przedwcześnie, z ciąży mnogiej lub gdy mama w ciąży miała niedokrwistość; a także młodzież w trakcie in­tensywnego wzrastania, dziewczęta z nasilonymi krwawie­niami miesięcznymi.

Podstawowym badaniem w celu wykrycia niedokrwisto­ści jest morfologia krwi obwodowej. Obecnie, lekarz na jego podstawie może również zróżnicować przyczynę niedokrwi­stości. W większości będzie to niedokrwistość z niedobo­ru żelaza, zaleci wówczas suplementację żelaza i witamin. Rzadziej przyczynami niedokrwistości mogą być zakażenia, choroby nerek, tkanki łącznej i inne.

Pobieranie krwi u dziecka może być stresującym wydarze­niem i dla dziecka i dla jego rodzica. Do wykonania morfolo­gii można pobrać krew włośniczkową (z palca), co zazwyczaj jest dobrze przez dziecko tolerowane. Gdy punkt laborato­ryjny pobiera krew wyłącznie żylną, można poprosić pedia­trę o krem znieczulający, który nakładamy 30 minut przed pobraniem krwi.

 

Katarzyna Koleśnik
pediatra

0 Udostępnień