Nowoczesność w chirurgii zaćmy

Zaćma to choroba, która powoduje zamglone widzenie, na które okulary nie pomagają. Rozpoznanie zaćmy zazwyczaj oznacza potrzebę operacji. Polega ona na usunięciu własnej, naturalnej soczewki Pacjenta, która stała się zmętniała i nie­przezroczysta. Zastępuje się ją wszczepianą do wnętrza oka soczewką sztuczną, wykonaną z idealnie przezroczystego tworzywa. Nie ma innego sposobu leczenia. Krople, tabletki nie spowodują wycofania się choroby.

Na szczęście wyniki operacji są zazwyczaj bardzo dobre. Jeśli zaćma jest jedyną chorobą występującą w oku, to jej usu­nięcie pozwala na uzyskanie wyraźnego widzenia. Najczę­ściej stosuje się znieczulenie miejscowe, czyli Pacjent pod­czas operacji jest przytomny. Nie ma potrzeby usypiania, czyli narkozy a mimo to zabieg nie boli. Pacjent nie nocuje w szpitalu, ale wychodzi do domu w dniu operacji. Co więcej, dzisiejsze nowoczesne rozwiązania stwarzają Pacjentowi nie­powtarzalną możliwość do naprawienia przy okazji operacji zaćmy problemów, z którymi borykał się przez większość ży­cia. Chodzi tu o używanie okularów z powodu krótkowzrocz­ności, nadwzroczności, presbiopii czy astygmatyzmu, czyli plusów, minusów lub cylindrów. Zależnie od rodzaju zasto­sowanych podczas operacji sztucznych soczewek, można uwolnić pacjenta od jednej pary okularów, jeśli dotąd używał dwóch. Przy bardziej zaawansowanych rozwiązaniach możli­we jest całkowite uwolnienie się od nich i uzyskanie dobre­go widzenia dalekich i bliskich obiektów bez potrzeby się­gania po nie. Pięćdziesięciolatek, który zapomniał okularów do restauracji, poprosi swojego siedemdziesięcioletniego ojca o odczytanie menu, a ten zrobi to bez okularów, dzięki wszczepionym soczewkom! Tak, to sytuacja wzięta z życia! Prowadząc samochód, można widzieć wyraźnie zarówno drogę, jak i odczyty zegarów i wyświetlacz GPS. Czytanie cen w sklepie, korzystanie z komórki, krojenie na kuchennej desce podczas oglądania telewizji, korzystanie z komputera — wszystko bez okularów korekcyjnych. Wreszcie możliwość używania okularów słonecznych!

Soczewki są wszczepiane do wnętrza oka. Raz wszczepio­ne mają służyć całe życie. Warto więc dokonać właściwego wyboru i postawić na ich jakość. Pacjent nie musi się o nie w żaden sposób troszczyć po operacji. Nie czuje ich w oku. Po ich wszczepieniu może zapomnieć o ich istnieniu. Wy­branie soczewki najodpowiedniejszej dla Pacjenta odbywa się na konsultacji przedoperacyjnej, kiedy lekarz, który ma ro­bić operację, doradza jakie rozwiązania są najkorzystniejsze. Ostatecznie po zasięgnięciu opinii specjalisty Pacjent decy­duje o rodzaju soczewki.

A więc nie ma tego złego… Operacja zaćmy to jednocześnie niepowtarzalna okazja do uzyskania komfortu widzenia, o ja­kim bez operacji można tylko pomarzyć.

0 Udostępnień