Resort zdrowia: w połowie 2020 roku porada pielęgniarska trafi do podstawowej opieki.

– Najprawdopodobniej w czerwcu do katalogu NFZ zostanie dodane nowe świadczenie – porada pielęgniarska w POZ. Pielęgniarki będą mogły samodzielnie wykonywać m.in. badanie fizykalne czy kierować na określone badania diagnostyczne – mówiła we wtorek (25 lutego) podczas konferencji prasowej wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

– Najprawdopodobniej w czerwcu do katalogu NFZ zostanie dodane nowe świadczenie – porada pielęgniarska w POZ. Pielęgniarki będą mogły samodzielnie wykonywać m.in. badanie fizykalne czy kierować na określone badania diagnostyczne – mówiła we wtorek (25 lutego) podczas konferencji prasowej wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Na konferencji przedstawiono projekt rozporządzenia w tej sprawie, który Ministerstwo Zdrowia we wtorek (25 lutego) skierowało do konsultacji publicznych (projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej).

Celem tej regulacji jest usprawnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i ułatwienie pacjentom, zwłaszcza osobom starszym i niepełnosprawnym dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, które nie wymagają interwencji lekarza.

Jak podkreślała Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, zgodnie z nowymi przepisami pielęgniarka będzie mogła np. od pacjenta zebrać wywiad, przeprowadzić badanie fizykalne, wystawić skierowania na określone badania diagnostyczne, e- receptę czy skierowanie na wybrane wyroby medyczne.

– W wielu wypadkach są to świadczenia, które od dawna wykonują pielęgniarki, jednak nie były one dotąd uregulowane prawnie – wyjaśniała Małas.

Wiceminister Szczurek-Żelazko uspakajając emocje, które mogą pojawić się na linii lekarz-pielęgniarka-pacjent podkreśliła, że projekt ten nie jest niczym nowym. Analogiczne regulacje prawne działają od lat w wielu krajach, jak np. w Finlandii, Irlandii czy Wielkiej Brytanii.

– Nie możemy zapominać, że nasz system boryka się od lat z problemami kadrowymi, co przekłada się na trudną dostępność pacjentów do świadczeń. W tej sytuacji projekt ten wpisuje się w strategią rządu mającą na celu poprawę sytuacji kadrowej na rynku świadczeń medycznych, poprzez efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów kadrowych zgodnie z ich przygotowaniem merytorycznym – wyjaśniła wiceminister Szczurek- Żelazko.

Zaznaczyła też, że polskie pielęgniarki są doskonale przygotowane do realizacji świadczeń, które będą obecnie wykonywały.

– W ubiegłym roku aktualizowaliśmy treści programowe, które są zgodne z trendami panującymi w Unii Europejskiej. W toku kształcenia przeddyplomowego pielęgniarki od kilku już lat są przygotowane do realizacji świadczeń, których na razie nie mogły zgodnie z przepisami prawa wykonywać. Np. w 2016 r. do standardów kształcenia przeddyplomowego wprowadzono badanie fizykalne. Pielęgniarki zostały też przygotowane do ordynowania leków. Ta kwestia zyskała już zapisy w aktach prawnych. Zgodnie z nimi pielęgniarki od kilku lat mogą ordynować wyszczególnione tam leki. Pielęgniarka uzyskała też uprawnienie do przepisywania recept, które wcześniej mógł przepisać tylko lekarz – mówiła wiceminister zdrowia. I dodała: – Obecnie planując poradę pielęgniarską w POZ przesuwamy cześć zadań, które do tej pory były w obszarze lekarzy, do obszaru który może być realizowany przez pielęgniarki. Podobnie planujemy przesuwać zadania, które w szpitalu wykonują obecnie pielęgniarki w gestię chociażby opiekunów medycznych. Nie chodzi tu absolutnie o wchodzenie w zakres obowiązków innej grupy medycznej, ale o racjonalne wykorzystanie obecnych grup zawodowych po to by spowodować zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych.

Obecny na konferencji prasowej prezes NFZ Adam Niedzielski wyjaśnił, że z punktu widzenia płatnika, wprowadzenie porady pielęgniarskiej wydaje się ekonomiczną racjonalizacją systemu.

– Nie możemy zapominać o tym, że zarówno w opiece AOS, jak i POZ mamy za mało lekarzy. Stawki rynkowe są dla nich bardzo wysoki, dlatego wprowadzenie takiego produktu jak porada pielęgniarska troszkę uspokoi system, bo da nam możliwość poszerzenia systemu, wykorzystując dostępne kadry, którzy tą poradę będą mogły udzielać – podsumował prezes Niedzielski.

 

 

Artykuł oryginalny: http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Resort-zdrowia-w-polowie-2020-roku-porada-pielegniarska-trafi-do-podstawowej-opieki,203238,14,1.html

0 Udostępnień