Tor wizyjny już służy urologii

O prawidłowym rozpoznaniu schorzenia i leczeniu decy­dują nie tylko dobrze wykształceni lekarze, ale i nowoczesny sprzęt. Podczas uroczystości 20-lecia działalności Fundacji Rozwoju Urologii Leszczyńskiej, co miało miejsce 3 paź­dziernika 2022 – prezes Fundacji Marian Langner poinfor­mował, że w styczniu 2023 najnowocześniejszy tor wizyjny o wartości prawie 200 tys. zł trafi na Oddział Urologiczny WSzZ w Lesznie.

Obietnica została dotrzymana. Aparatura została zamon­towana i przeszła próbny rozruch aparatury oraz pomyślnie przeszła wszystkie testy. Nowoczesny Tor wizyjny już był wy­korzystany do kilku zabiegów. 21 lutego miało miejsce oficjal­ne przekazanie wszystkich urządzeń dla potrzeb oddziału. W obecności ordynatora oddziału urologicznego dr Davida Musielaka oraz pielęgniarek prezes Fundacji Marian Langner przekazał akt darowizny na ręce dyrektora Krzysztofa Albiń­skiego.

 

AC Fot. A. Cieślik

0 Udostępnień