Komunikat Dyrekcji WSZ w Lesznie.

KOMUNIKAT

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

w sprawie koronawirusa (SARS-CoV-2)

WSZ w Lesznie informuje, że nie wykonuje badań diagnostycznych w kierunku identyfikacji nowego koronawirusa (SARS-CoV-2).

Badania wykonywane są w NIZP-PZH ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

Tel. 22 54 21 230; fax 22 54 21 385

Zgodnie z informacjami w mediach, w najbliższym czasie uruchomione zostaną kolejne laboratoria, w związku z czym należy śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego – link : https://gis.gov.pl lub Ministerstwa Zdrowia, link : https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Sposób pobrania, przechowywania i transportu materiału do badań należy sprawdzać na stronie:

https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2019/03/Formularz-Zlecenia-Badania.pdf

Zgodnie z Zasadami postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2), pacjent manifestujący objawy powinien być hospitalizowany w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego. W związku z powyższym podejrzanych pacjentów proszę kierować do wyzanczonych oddziałów zakaźnych. Na terenie województwa wielkopolskiego są to:

1. SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU, POZNAŃ, ul.KRYSIEWICZA 7/8 

2. SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU, POZNAŃ ul. PRZYBYSZEWSKIEGO 49

3. SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU, POZNAŃ ul. SZPITALNA 27/33

4. WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM.JÓZEFA STRUSIA Z ZAKŁ. OPIEKUŃCZO- LECZNICZYM. SP ZOZ POZNANIU, POZNAŃ ul. SZWAJCARSKA 3

5. WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE, KONIN ul. SZPITALNA 45

 6. WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU, KALISZ ul. POZNAŃSKA 79

 

Dyrektor WSzZ w Lesznie

lek. med. Tomasz Karmiński

 

źródło: www.wsz.leszno.pl

0 Udostępnień