Koniec remontu estakady prowadzącej do SOR

Dobra wiadomość z leszczyńskiego szpitala – zakończyła się modernizacja podjazdu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w WSzZ w Lesznie. Cała estakada została zbudowana w latach 90-tych i była już dość mocno nadwyrężona przez wieloletnie użytkowanie. Modernizacja została zrealizowana w ramach projektu PO Infrastruktura i Środowisko pn. ,,Budowa infrastruktury towarzyszącej SOR oraz zakup sprzętu medycznego w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie”. Wartość wykonania wszystkich prac to kwota 1.482 tys. zł. Dofinansowanie unijne sięgnęło 85%.
W ramach modernizacji wykonano: naprawę elementów betonowych estakady raz schodów, wykonano izolacje przeciwwilgociowe oraz dylatacje estakady, osadzono nowe krawężniki, wykonano podbudowę pod beton asfaltowy na podjeździe i zjeździe estakady, wykonano posadzkę betonową zbrojoną na elementach poziomych estakady, wykonano instalację odwadniającą, wykonano modernizację balustrad i barier drogowych, zamontowano dźwig osobowy, wykonano warstwę żywiczną na nawierzchni betonowej, wykonano gruntowanie spodnich części elementów podjazdu, wykonanie nawierzchni asfaltowych na podjeździe i zjeździe estakady, modernizacja balustrad i barier drogowych, wykonanie naprawy – replofilacji ubytków, wykonanie powłoki zabezpieczającej elementów estakady (ścian, słupów, schodów, gzymsów żelbetowych), montaż ślusarki aluminiowej, montaż odwodnień liniowych oraz wykonanie robót elektrycznych.
Warto zwrócić uwagę na nowy dźwig osobowy zainstalowany w zachodniej części estakady, który pozwala na łatwiejsze dotarcie do SOR-u osobom, które dotarły na szpitalny parking oraz osobom na wózkach inwalidzkich.

Przy okazji przypominamy również, że panie przywożone do porodu mogą skorzystać z estakady SOR ale po przejęciu opieki przez personel WSzZ, kierowca powinien przeparkować auto na inny parking aby nie blokować dojazdu do SOR dla karetek pogotowia. (CAN)

0 Udostępnień