Pudełko życia

Ciekawa propozycja dla  seniorów, osób samotnych i zmagających się z chorobami, przygotowany został specjalny komplet śmigielskiego „Pudełka Życia”, który składa się z oznakowanego pudełka, karty informacyjnej oraz naklejki bądź magnesu.
Akcja „Pudełko Życia” polega najpierw na oznakowaniu lodówki specjalnym magnesem, bądź naklejką, a następnie na zamieszczeniu w lodówce informacji dotyczących stanu zdrowia, przyjmowania leków oraz danych kontaktowych do osób, które należy powiadomić w razie potrzeby hospitalizacji.
Akcja ta ma na celu usprawnienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Pudełko może uratować życie każdemu, kto w chwili przyjazdu karetki, nie jest w stanie podać podstawowych informacji o swojej chorobie, uczuleniach czy zażywanych lekach!!
Pudełka można otrzymać w:
– Urzędzie Miejskim Śmigla, Biurze Promocji, pokój nr 21,
– Ośrodku Pomocy Społecznej w Śmiglu, w Punkcie Informacji.

źródło:Małgorzata Adamczak fot.MA

0 Udostępnień